Web sitemize üye ol, ilk siparişine özel %30 indirim fırsatını yakala!

Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni

JANNE CARE KOZMETİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TİCARİ ELKTRONİK İLETİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, gerçek kişinin kişisel verisi niteliğinde olan adı, soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu gibi ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge kişisel veri kapsamındadır. Veri Sorumlusu olarak Janne Care Kozmetik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından “ad, soyad ve elektronik posta adresiniz ile cep telefonu numaranız” vermiş olduğunuz açık rıza beyanınız kapsamında işlenmektedir. Şirketimize, ticari elektronik ileti almak istemediğiniz yönünde beyanda bulunmanız halinde, anılan kişisel verileriniz silinecek ve şirketimiz tarafından, adınıza ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu şirket tarafından, ürün tanıtımı yapmak, müşterilerimizi ve/veya müşteri adaylarımızı kampanyalardan haberdar etmek ya da tebrik amaçlı ticari elektronik posta gönderebilmek amacıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği:

Anılan kişisel verileriniz, toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından bizzat yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak yurt dışı kaynaklı uygulamaların kullanılması halinde (whatsaap, instagram, drive vb.) bu uygulamaların kullanılmasının bir sonucu olarak, kullanılan uygulamalar tarafından yurtdışına aktarım yapılabileceğini hatırlatmak isteriz

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla edinilmektedir. Bu amaçla edinilen kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun madde 5/1 uyarınca açık rıza beyanınız doğrultusunda işlenmiştir. Şirketimiz, aynı zamanda anılan kanunun 4. maddesinde yer alan ilkeler çerçevesinde verilerinizi işlemektedir.

4. Veri Sahibinin, Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

İşbu aydınlatma metni ile, Janne Care Kozmetik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 10. maddesi gereğince kişisel verileriniz kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız konusunda bilgi sahibi olmanız amaçlanmıştır.

Saygılarımızla