Web sitemize üye ol, ilk siparişine özel %30 indirim fırsatını yakala!

Aydınlatma Metni (Çevrimiçi Kullanıcılar)


 JANNE CARE KOZMETİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ÇEVRİMİÇİ KULLANICILAR YÖNÜNDEN 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Veri sorumlusu sıfatıyla Janne Care Kozmetik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, “www.jannecare.com” internet sitesi çevrimiçi kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğinde, çevrimiçi kullanıcının, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri bilgisayar ekran kayıtları, cihaz IMEI numarası, cihaz MAC adresine ait kişisel verilerini; 

1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

3. Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, 

4. Talep ve şikayetlerin takibi, 

5. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 


amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Yukarıda sayılan kişisel veriler, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir. 

Bu kişisel veriler, her ne kadar veri sorumlusu tarafından yurtdışına bizzat aktarılmasa da müşterinin internet tarayıcılarına girmiş olduğu bilgiler, internet tarayıcılarının yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarım yapılabileceğinin bilgisini hatırlatmak isteriz. 

Bu kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunun madde 5/2-a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” 5/2-ç “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veya sitemizde yer alan KVK başvuru formunu doldurmak suretiyle, veri sorumlusu Janne Care Kozmetik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin “Şerifali Mah. Turcan Cad. No: 49A Ümraniye / İstanbul” adresine veya info@jannecare.com e posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla